Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 2. 2010

Historie
Souvislé školní vyučování v Dolní Krupé začalo kolem roku 1727 ve staré zádušní chalupě. Vyučoval zde jeden učitel a jeho pomocník. Roku 1840 daroval František Lamprecht škole osm knižních svazků, jež byly v té době vysoce ceněnou hodnotou, a nevědomky tak položil základ školní žákovské knihovně. Roku 1843 se škola rozdělila na dvě třídy. První byla umístěna v západním křídle zámku, druhá zůstala ve staré zádušní chalupě. Teprve o 18 let později byla postavena škola úplně nová, ve které se vyučuje dodnes.

Současnost
Provoz  ZŠ zajišťují 3  pedagogové a paní školnice. Vyučuje se podle ŠVP Ronovecká škola - škola pro život. Učitelé vedou žáky k samostatné práci.V současné době je základní škola rozdělena na 3 třídy, ve kterých se vyučují žáci 1. až 5.ročníku. Školu navstěvují žáci z Dolní Krupé, z Horní Krupé, z Údolí, ze Zálesí a z Českého Dvora. Se základní školou spolupracuje školní družina.I nadále probíhá spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě.Všichni žáci se mohou v rámci účastnit i plaveckého výcviku v Havlíčkově Brodě.

Škola se též věnuje mimoškolní aktivitě žáků a nabízí zájmové kroužky. Například v letošním školním roce se jedná o kroužky rozvíjení pozornosti, log. her,počítače, dramatický kroužek, dále mohou děti navštěvovat řím.-kat.náboženství (fara Česká Bělá) a taneční kroužek (paní Večeřová).